Nye frister for forsøg i folkekirken

Tre af forsøgene om nye måder at organisere sig på i folkekirken bliver udbudt igen i 2018.

Forsøgene med at oprette fælles puljer i provstiet og mulighederne for at give samarbejder en selvstændig økonomi bliver gentaget i 2018.

Læs mere

Forsøg giver muligheder

Ikke to sogne er ens. Derfor er der ifølge kirkeminister Mette Bock behov for at give menighedsrådene mulighed for at organisere sig forskelligt. Det er baggrunden for otte nye forsøg i folkekirken.

Kirkeminister Mette Bock, hvad er baggrunden for, at disse forsøg sættes i værk?

Mette Bock: De er en konsekvens af, at folkekirken bygger på frivillighed, rummelighed og mangfoldighed. Det er menighederne, der styrer kirken via menighedsrådene. Det er så prisværdigt og vigtigt et arbejde, at jeg vil gøre mit for at tilpasse og justere love og regler til den virkelighed, som hele tiden ændrer sig.

Kirkeminister Mette Bock