Opret fælles puljer i provstiet

FORSØG 1 | Der er øget fokus på økonomi og samarbejde mellem provstiudvalg og menighedsråd, hvilket har kunnet give nogle administrative udfordringer.

Giv samarbejde selvstændig økonomi

FORSØG 2 & 3 I dag kræver det en god portion administration at samarbejde mellem menighedsråd m.fl., fordi det kan involvere flere kirkekasser. Det kan være besværligt for menighedsrådene. Med dette forsøg kan større samarbejder oprettes som selvstændige juridiske enheder med selvstændig økonomi.

Flyt bygningsvedligeholdelse og -administration til provstiudvalget

FORSØG 4 & 5 Mange menighedsråd oplever, at visse opgaver er tunge og tidskrævende. En flytning af hele eller dele af bygningsadministrationen og -vedligeholdelsen til andre vil kunne lette menighedsrådenes arbejdsbyrde og dermed frigøre flere ressourcer til andre opgaver. Det kan ligeledes tænkes, at der kan opnås stordriftsfordele, hvorfor det økonomisk kan give sund fornuft. 

Flyt administrationen til provstiudvalget

FORSØG 6 | Mange menighedsråd oplever, at visse opgaver er tunge og tidskrævende. Her vil en flytning af hele eller dele af de administrative opgaver såsom personaleadministration, økonomi og bygningsadministration til provstiudvalget kunne lette menighedsrådenes arbejdsbyrde og dermed frigøre flere ressourcer til andre opgaver. Det kan ligeledes tænkes, at der kan opnås stordriftsfordele, hvorfor det økonomisk kan give sund fornuft.

Ny organisering af menighedsrådet

FORSØG 7 | Menighedsrådenes ansvar er gennem de seneste år blevet større og mere tydeligt. Udviklingen og rådenes store forskellighed har bl.a. betydet, at det er en udfordring, at alle menighedsråd skal organisere sig på samme måde med en formand, næstformand, kontaktperson osv. For små råd kan det virke bureaukratisk at skulle vælge så mange poster i menighedsrådet med hver deres funktioner, mens det hos store menighedsråd kan medvirke til en uheldig silotænkning internt i menighedsrådet.

Gå sammen om en kontaktperson

FORSØG 8 Det er tidskrævende at være kontaktperson, og det er en stor opgave at påtage sig ansvaret for. Andre steder er der tale om en lille opgave. I begge tilfælde kan det være oplagt at samarbejde om opgaven på tværs af menighedsråd.

Flyt ansvaret for administrationen til stiftet

FORSØG 9 | Mange menighedsråd oplever, at visse opgaver er tunge og tidskrævende. Flytter man hele eller dele af de administrative opgaver, fx personaleadministration, økonomi eller bygningsadministration, til stiftet bliver menighedsrådenes arbejdsbyrde mindre. Det frigør ressourcer til andre opgaver.

Opret fælles udvalg med beslutningskompetencer

FORSØG 10 Mange menighedsråd går sammen om at løse opgaver på tværs af sognegrænser. Med forsøget giver flere menighedsråd et fælles udvalg beslutningskompetence. Udvalget får sin egen økonomi og får overdraget opgaver fra menighedsrådene.

Lad kontaktpersoner gå sammen om opgaverne

FORSØG 11 Det kan være tidskrævende at være kontaktperson, og det er en stor opgave at påtage sig ansvaret for. Andre steder er der tale om en lille opgave. I begge tilfælde kan det være oplagt, at de valgte kontaktpersoner samarbejder om opgaven på tværs af menighedsråd.