Flyt bygningsvedligeholdelse og -administration til provstiudvalget

FORSØG 4 & 5 Mange menighedsråd oplever, at visse opgaver er tunge og tidskrævende. En flytning af hele eller dele af bygningsadministrationen og -vedligeholdelsen til andre vil kunne lette menighedsrådenes arbejdsbyrde og dermed frigøre flere ressourcer til andre opgaver. Det kan ligeledes tænkes, at der kan opnås stordriftsfordele, hvorfor det økonomisk kan give sund fornuft. 

Med disse forsøg placeres dele af eller hele ansvaret for bygningerne hos enten provstiudvalget eller en ekstern leverandør.

Forsøget findes i to varianter.

  1. I det ene udliciterer et eller flere menighedsråd i et samarbejde hele eller dele af bygningsadministrationen og -vedligeholdelsen til en ekstern leverandør. Menighedsrådet/ene beholder beslutningskompetencen og det økonomiske ansvar.
  2. I det andet forsøg placeres både opgaver, ansvar og den økonomiske administration hos provstiudvalget.

Begge forsøg vil lette den administrative byrde for de deltagende menighedsråd.

Målgruppe

Menighedsråd, der gerne vil lette den administrative byrde vedrørende bygningsvedligeholdelse ved at flytte opgaver og eventuelt også ansvaret væk fra menighedsrådet.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link:

→ Ansøgningsskema – tilskud til facilitering i perioden frem til ministerens godkendelse

I den periode, forsøget løber, kan der ligeledes tilknyttes en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Betingelser og vilkår for deltagelse

  • Udgangspunktet for forsøget er enighed mellem menighedsråd og provstiudvalg. Ønsker 30 pct. af provstiets menighedsråd at deltage i forsøget, er provstiudvalget dog forpligtet til at deltage i forsøget.
  • Et samarbejde om forsøget kan ikke tvinge provstiets øvrige menighedsråd til at deltage.

Tilmelding

Forsøget starter 1. januar 2020. Ansøgningfristen er 1. juni 2019. Forsøget løber således fra den 1. januar 2020 til udgangen af december 2021. Der er ikke mulighed for forlængelse, men fortsat mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til udgangen af december 2022.

Læs mere om forsøget i forsøgsvilkårne, der er en beskrivelse af forsøgene og vilkårene for at deltage.

Forsøgsvilkår nr. 4, 2019 vedr. samarbejde mellem menighedsråd om fælles bygningsadministration og –vedligeholdelse om udlicitering af hele eller dele af opgaven til ekstern leverandør

Forsøgsvilkår nr. 5, 2019 vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og –vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i ansøgningsskemaet:

→ Ansøgningsskema til forsøg 4

→ Ansøgningsskema til forsøg 5

Se et eksempel på en udfyldt ansøgning her