FORSØG 6 | Mange menighedsråd oplever, at visse opgaver er tunge og tidskrævende. Her vil en flytning af hele eller dele af de administrative opgaver såsom personaleadministration, økonomi og bygningsadministration til provstiudvalget kunne lette menighedsrådenes arbejdsbyrde og dermed frigøre flere ressourcer til andre opgaver. Det kan ligeledes tænkes, at der kan opnås stordriftsfordele, hvorfor det økonomisk kan give sund fornuft.

 Forsøget giver mulighed for at flytte ansvaret for administrative opgaver til provstiudvalget og dermed lette den administrative byrde, fx på bygnings-, personale- eller økonomiområdet. Med forsøget placeres både opgaver, ansvar og den økonomiske administration hos provstiudvalget.

I dette forsøg kan menighedsrådene placere nogle af de administrative opgaver – eller dem alle – hos provstiudvalget, så menighedsrådet alene har ansvaret for de kirkelige aktiviteter. Det giver mulighed for at prioritere menighedsrådets arbejde med sognets kirkelige liv.

Menighedsrådet fortsætter som selvstændig myndighed, selv om man flytter ansvaret for alle de administrative opgaver til provstiudvalget.

Målgruppe

Menighedsråd, der gerne vil bruge mindre tid på administrative opgaver og gerne vil have mere tid til de kirkelige opgaver ved at flytte opgaver og ansvaret væk fra menighedsrådet.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link:

→ Ansøgningsskema – tilskud til facilitering i perioden frem til ministerens godkendelse

I den periode, forsøget løber, kan der ligeledes tilknyttes en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Betingelser og vilkår for deltagelse

  • Udgangspunktet for forsøget er enighed mellem menighedsråd og provstiudvalg. Ønsker 30 pct. af provstiets menighedsråd at deltage i forsøget, er provstiudvalget dog forpligtet til at deltage i forsøget.
  • Et samarbejde kan ikke tvinge provstiets øvrige menighedsråd til at deltage.

Tilmelding

Der er 2 muligheder for at deltage i forsøget. Man kan enten starte forsøget 1. januar 2019 eller 1. januar 2020.

Starter forsøget 1. januar 2019 er ansøgningsfristen 1. juni 2018. Forsøget løber således fra den 1. januar 2019 til udgangen af december 2020. Herefter er der mulighed for 1 års forlængelse frem til udgangen af december 2021. Derudover er der mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til udgangen af december 2022.

Hvis forsøget skal starte 1. januar 2020 er ansøgningsfristen 1. juni 2019. Forsøget løber således fra den 1. januar 2020 – udgangen af december 2021. Der er ikke mulighed for forlængelse, men fortsat mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til udgangen af december 2022.

Læs mere om forsøget i forsøgsrammen, der er en beskrivelse af forsøget og vilkårene for at deltage.

→  Forsøgsramme 6

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i forsøgsskabelonen:

→  Ansøgningsskema – forsøg 6

Se et eksempel på en udfyldt ansøgning her

Se et eksempel på en udfyldt ansøgning, hvor menighedsrådet har indflydelse på ansættelse og afskedigelse her