Flyt ansvaret for administrationen til stiftet

FORSØG 9 | Mange menighedsråd oplever, at visse opgaver er tunge og tidskrævende. Flytter man hele eller dele af de administrative opgaver, fx personaleadministration, økonomi eller bygningsadministration, til stiftet bliver menighedsrådenes arbejdsbyrde mindre. Det frigør ressourcer til andre opgaver.

Forsøget giver mulighed for at flytte ansvaret for administrative opgaver til stiftet og dermed lette den administrative byrde, fx på bygnings-, personale- eller økonomiområdet. Med forsøget placeres både opgaver og ansvaret hos stiftet.

I dette forsøg kan menighedsrådene placere nogle af de administrative opgaver – eller dem alle – hos stiftet, så menighedsrådet alene har ansvaret for de kirkelige aktiviteter. Det giver mulighed for at prioritere menighedsrådets arbejde med sognets kirkelige liv. I nogle tilfælde vil der også være stordriftsfordele for menighedsrådene i at samle opgaverne hos stiftet.

Menighedsrådet fortsætter som selvstændig myndighed, selv om man flytter ansvaret for alle de administrative opgaver til stiftet.

Målgruppe

Menighedsråd, der gerne vil bruge mindre tid på administrative opgaver og have mere tid til de kirkelige opgaver, og som er indstillet på at flytte opgaver og ansvaret.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link: (Link til ansøgning).

I den periode, forsøget løber, kan der ligeledes tilknyttes en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Tilmelding

Fristen for at søge om at deltage er 1. juni 2019.

Læs mere om forsøget i forsøgsvilkårerne, der er en beskrivelse af forsøget og vilkårene for at deltage:

Læs mere om forsøget i forsøgsvilkårene, der er en beskrivelse af forsøgene og vilkårene for at deltage:

Forsøgsvilkår nr. 9 2019, vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver og ansvaret herfor (kompetencen) hos biskoppen/stiftsøvrigheden 2019

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i ansøgningsskemaet:

→  Ansøgningsskema