Ny organisering af menighedsrådet

FORSØG 7 | Menighedsrådenes ansvar er gennem de seneste år blevet større og mere tydeligt. Udviklingen og rådenes store forskellighed har bl.a. betydet, at det er en udfordring, at alle menighedsråd skal organisere sig på samme måde med en formand, næstformand, kontaktperson osv. For små råd kan det virke bureaukratisk at skulle vælge så mange poster i menighedsrådet med hver deres funktioner, mens det hos store menighedsråd kan medvirke til en uheldig silotænkning internt i menighedsrådet.

 Med dette forsøg får menighedsrådet forskellige muligheder for at organisere sig anderledes, så måden at arbejde på i rådet kommer til at svare til den praktiske virkelighed i sognet. Man kan vælge mellem tre forskellige måder at organisere menighedsrådet på:

  • Bestyrelsesmodellen med professionel forvaltning, hvor menighedsrådet har en forvaltning, der udfører rådets beslutninger. Her bibeholdes en formand og en næstformand, mens det er frivilligt, hvordan de øvrige opgaver placeres mellem de valgte medlemmer og menighedsrådets ansatte.
  • Bestyrelsesmodellen med arbejdende udvalg, hvor menighedsrådet giver forskellige udvalg ansvaret for at udføre forskellige opgaver, så det ikke er et enkelt medlem, der har ansvaret for fx bygninger eller personale.
  • Formands-/næstformandsmodellen er især relevant for mindre sogne, hvor de samlede opgaver har et så lille omfang, at det ikke giver mening at vælge fx kirkeværge eller sekretær.

Målgruppe

Menighedsråd, der mener, at deres opgaver ikke passer til den organisering, der i dag kræves.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link:

→ Ansøgningsskema – tilskud til facilitering i perioden frem til ministerens godkendelse

I den periode, forsøget løber, kan der ligeledes tilknyttes en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Betingelser og vilkår for deltagelse

Menighedsrådets opgaver og ansvar er uændrede i forsøget. Det handler udelukkende om en ny måde at organisere menighedsrådets arbejde på.

Tilmelding

Fristen for at søge om at deltage er 15. september 2019.

Læs mere om forsøget i forsøgsvilkårerne, der er en beskrivelse af forsøget og vilkårene for at deltage:

Forsøgsvilkår nr. 7, vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde – Fra roller til ansvar og opgaver

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i ansøgningsskema:

→  Forsøg 7 – ansøgningsskema (opdateret)

I ansøgningsskemaet er det kun de grå felter, der skal udfyldes. Hvis der er spørgsmål i forhold til udfyldning af ansøgningsskemaet i Excel, er du (eller I) velkommen til at kontakte Kari Anne Janisse på e-mail: kaja@km.dk.