Gå sammen om en kontaktperson

FORSØG 8 Det er tidskrævende at være kontaktperson, og det er en stor opgave at påtage sig ansvaret for. Andre steder er der tale om en lille opgave. I begge tilfælde kan det være oplagt at samarbejde om opgaven på tværs af menighedsråd.

Med dette forsøg kan en gruppe af menighedsråd gå sammen om en fælles kontaktperson, der varetager ledelsesopgaverne på vegne af alle menighedsrådene. Det betyder, at de øvrige råd ikke behøver at vælge en kontaktperson. Forsøget vil gøre det mere enkelt at varetage personaleansvaret systematisk og professionelt. Med flere medarbejdere under sig vil kontaktpersonen også få bedre mulighed for at specialisere sig inden for området.

Forsøget er et samarbejde om ledelse, ikke om personale. De enkelte menighedsråd i forsøget har fortsat ansvaret for deres ansatte.

Målgruppe

Menighedsråd, der gerne vil placere kontaktpersonens opgaver uden for menighedsrådet, og som vil samarbejde om personaleledelse med andre.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link:

→ Ansøgningsskema – tilskud til facilitering i perioden frem til ministerens godkendelse

I den periode, forsøget løber, kan der ligeledes tilknyttes en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Tilmelding

Fristen for at søge om at deltage i forsøget er 15. august 2018. Forsøget løber således fra den 2. december 2018 til 28. november 2020. Herefter er der mulighed for 1 års forlængelse frem til den 27. november 2021. Derudover er der mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til den 26. november 2022.

Læs mere om forsøget i forsøgsrammen, der er en beskrivelse af forsøget og vilkårene for at deltage:

→ Forsøgsramme 8

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i forsøgsskabelonen:

→ Forsøg 8 – ansøgningsskabelon (opdateret)

I ansøgningsskabelonen er det kun de grå felter, der skal udfyldes. Hvis der er spørgsmål i forhold til udfyldning af ansøgningsskabelonen i Excel er du (eller I) velkommen til at kontakte Kari Anne Janisse på e-mail: kaja@km.dk.