Giv samarbejde selvstændig økonomi

FORSØG 2 & 3 I dag kræver det en god portion administration at samarbejde mellem menighedsråd m.fl., fordi det kan involvere flere kirkekasser. Det kan være besværligt for menighedsrådene. Med dette forsøg kan større samarbejder oprettes som selvstændige juridiske enheder med selvstændig økonomi.

Samarbejdet bliver med forsøget en selvstændig enhed i folkekirkens struktur. Forsøget findes i to varianter, hvor forskellen handler om, hvordan midlerne til samarbejdet tildeles.

  1. Samarbejdet får i det ene forsøg en driftsbevilling fra de deltagende menighedsråd og har ansvaret for budgettet og for at aflægge regnskab. Derved lettes det administrative arbejde for menighedsrådene, samtidig med at de fortsat beholder kontrollen med samarbejdets økonomi.
  2. I det andet forsøg er det også samarbejdet, der har ansvar for budget og regnskab, men samarbejdet får udbetalt ligning direkte fra provstiudvalget eller kommunen. Beslutning om beløbets størrelse træffes af alle menighedsrådene i provstiet på budgetsamrådet.

Samarbejder sidestilles i forsøgene med menighedsråd i den folkekirkelige struktur, men de får ikke tildelt stemmeret på budgetsamrådet i provstiet.

Målgruppe

Menighedsråd, der allerede har samarbejder af en vis størrelse, og som ønsker at lette det administrative arbejde. Nye samarbejder af en vis størrelse, og hvor de samarbejdende menighedsråd ønsker at afprøve en organisering, hvor samarbejdet oprettes som selvstændig juridisk enhed med egen økonomi.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link:

→ Ansøgningsskema – tilskud til facilitering i perioden frem til ministerens godkendelse

I den periode, forsøget løber, kan der ligeledes tilknyttes en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Betingelser og vilkår for deltagelse

Samarbejder med en omsætning på over 1 million kr. og med mindst to årsværk kan deltage i forsøget.

Tilmelding

Fristen for at søge om at deltage er 1. juni 2019.

Læs mere om forsøget i forsøgsvilkårerne, der er en beskrivelse af forsøget og vilkårene for at deltage:

Forsøgsvilkår nr. 2 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – Bevillingssamarbejde

Forsøgsvilkår, nr. 3 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i ansøgningsskema:

→ Ansøgningsskema