Lad kontaktpersoner gå sammen om opgaverne

FORSØG 11 Det kan være tidskrævende at være kontaktperson, og det er en stor opgave at påtage sig ansvaret for. Andre steder er der tale om en lille opgave. I begge tilfælde kan det være oplagt, at de valgte kontaktpersoner samarbejder om opgaven på tværs af menighedsråd.

Med dette forsøg kan en gruppe af menighedsråd lade de valgte kontaktpersoner dele opgaver mellem sig. Forsøget vil gøre det mere enkelt at varetage personaleansvaret systematisk og professionelt, da man kan fordele ledelsesopgaverne på flere hænder. Med forsøget får den enkelte kontaktperson bedre mulighed for at specialisere sig inden for området.

Forsøget er et samarbejde om ledelse, ikke om personale. De enkelte menighedsråd i forsøget har fortsat ansvaret for deres ansatte. De enkelte medarbejdere skal have én kontaktperson som nærmeste foresatte, da der for medarbejderen ikke skal være tvivl om, hvem man skal henvende sig til, hvis der er brug for ledelsen.  Det er kontaktpersonernes opgave at fordele opgaverne mellem sig.

Målgruppe

Menighedsråd, der vil lade kontaktpersoner samarbejde om personaleledelsen.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link: (Link til ansøgning).

Tilmelding

Fristen for at søge om at deltage er 15. september 2019.

Læs mere om forsøget i forsøgsvilkårerne, der er en beskrivelse af forsøget og vilkårene for at deltage:

Forsøgsvilkår nr. 11, 2019 vedr. samarbejde mellem kontaktpersoner på tværs af menighedsråd

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i ansøgningsskemaet:

Ansøgningsskema 11