Opret fælles puljer i provstiet

FORSØG 1 | Der er øget fokus på økonomi og samarbejde mellem provstiudvalg og menighedsråd, hvilket har kunnet give nogle administrative udfordringer.

Med forsøget kan menighedsråd og provstiudvalg i samarbejde oprette puljer til afgrænsede og veldefinerede projekter, fx puljer til energirenovering, kirkekalkning eller fejring af reformationsjubilæet.

Beløbsrammen for puljen fastsættes af alle menighedsrådene i provstiet på budgetsamrådet, mens provstiudvalgene får kompetence til at fordele puljens midler.

Målgruppe

Forsøget er for de menighedsråd og provstiudvalg, der gerne vil lette økonomisk samarbejde på tværs i provstiet.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link:

→ Ansøgningsskema – tilskud til facilitering i perioden frem til ministerens godkendelse

I den periode, forsøget løber, kan der ligeledes tilknyttes en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Betingelser og vilkår for deltagelse

  • Puljen skal være på min. 50.000 kr. om året.
  • Puljens formål skal være konkret og defineret i en vedtægt.
  • Folkekirkens kontoplan skal følges. Kontoplanen vil blive tilpasset forsøget.
  • Udgangspunktet for forsøget er enighed mellem menighedsrådene og provstiudvalget. Ønsker 30 pct. af provstiets menighedsråd at deltage i forsøget, er provstiudvalget dog forpligtet til at deltage i forsøget.

Tilmelding

Fristen for at søge om at deltage er 1. juni 2019.

Læs mere om forsøget i forsøgsvilkårerne, der er en beskrivelse af forsøget og vilkårene for at deltage:

 Forsøgsvilkår nr. 1, 2019 vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i ansøgningsskemaet:

Ansøgningsskema