Opret fælles udvalg med beslutningskompetencer

FORSØG 10 Mange menighedsråd går sammen om at løse opgaver på tværs af sognegrænser. Med forsøget giver flere menighedsråd et fælles udvalg beslutningskompetence. Udvalget får sin egen økonomi og får overdraget opgaver fra menighedsrådene.

I forsøget nedsætter menighedsråd udvalg på tværs af flere menighedsråd. De menighedsråd, der deltager, flytter beslutningskompetence inden for et bestemt område til udvalget. Forsøget findes i to varianter, som har betydning for udvalget økonomiske ramme.

A. Fælles udvalg med fælles økonomi for et område på tværs af flere menighedsråd.

I denne model nedsætter man et udvalg med fælles økonomi. Dvs. at udvalgets økonomi anvendes på tværs af menighedsrådene – uafhængigt af hvor meget hvert enkelt menighedsråd har tilført.

Udvalget har inden for budgetrammen den fulde kompetence for området.

Budget og regnskab føres i mindst et af de deltagende menighedsråds kirkekasser, og udvalget skal aflægge et samlet regnskab for udvalgets arbejde til alle de menighedsråd, der deltager.

B. Fælles udvalg med opdelt økonomi for hvert menighedsråd

I denne model er der tale om, at hvert menighedsråd afsætter midler til et bestemt område, der skal forvaltes af udvalget. De midler, som menighedsrådene hver især har afsat til området, må kun bruges inden for deres menighedsråd – midlerne er således fortsat øremærket til det enkelte menighedsråds opgaver. Udvalget varetager opgaverne og har beslutningskompetencen på tværs af området og menighedsrådene, men administrerer økonomien individuelt for hvert enkelt menighedsråd og økonomien bogføres i hver enkel kirkekasse.

Fælles opgaver finansieres forholdsmæssigt efter beslutning i udvalget.

Betingelser og vilkår for deltagelse

Model A forudsætter, at forsøget er afgrænset inden for ét provsti. Budget og regnskab for udvalget vedlægges alle de deltagende menighedsråds regnskaber.

Målgruppe

Flere menighedsråd, der ønsker at etablere et forpligtende økonomiske samarbejde og frigøre ressourcer.

Rådgivning

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Man kan vælge at få en facilitator tilknyttet forsøget, og man vælger selv, hvem man ønsker som facilitator. I perioden frem til forsøgets godkendelse kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link:

I den periode, forsøget løber, kan der ligeledes tilknyttes en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Tilmelding

Fristen for at søge om at deltage er 15. september 2019.

Læs mere om forsøget i forsøgsvilkårerne, der er en beskrivelse af forsøget og vilkårene for at deltage:

Forsøgsvilkår nr. 10, 2019 – vedr. fælles udvalg med beslutningskompetence på tværs af menighedsråd

Ansøgninger om at deltage i forsøget skal udfyldes i ansøgningsskemaet:

Ansøgningskema 10