COLOURBOX7435771

Tre af forsøgene om nye måder at organisere sig på i folkekirken bliver udbudt igen i 2018.

Forsøgene med at oprette fælles puljer i provstiet og mulighederne for at give samarbejder en selvstændig økonomi bliver gentaget i 2018.

Med forsøget om fælles provstipuljer kan menighedsråd og provstiudvalg i samarbejde oprette puljer til afgrænsede og veldefinerede projekter, fx puljer til energirenovering, kirkekalkning eller fejring af reformationsjubilæet. Puljerne skal være på min. 50.000 kr. om året.

I forsøgene om fælles økonomi bliver samarbejdet i forsøget en selvstændig enhed i folkekirkens struktur. Forsøget findes i to varianter, hvor forskellen handler om, hvordan midlerne til samarbejdet tildeles.

Samarbejdet får i det ene forsøg en driftsbevilling fra de deltagende menighedsråd og har ansvaret for budgettet og for at aflægge regnskab. Derved lettes det administrative arbejde for menighedsrådene, samtidig med at de fortsat beholder kontrollen med samarbejdets økonomi.

I det andet forsøg er det også samarbejdet, der har ansvar for budget og regnskab, men samarbejdet får udbetalt ligning direkte fra provstiudvalget eller kommunen. Beslutning om beløbets størrelse træffes af alle menighedsrådene i provstiet på budgetsamrådet.

Samarbejder sidestilles i forsøgene med menighedsråd i den folkekirkelige struktur, men de får ikke tildelt stemmeret på budgetsamrådet i provstiet.

Fristen for at søge om at deltage i forsøgene er 15. februar 2018. Læs mere om forsøgene og find ansøgningsmaterialet på http://www.forsøgifolkekirken.dk.

Godkendte forsøg

Kirkeministeriet har nu godkendt forsøg vedr. provstipuljer og samarbejder med selvstændig økonomi. Der er godkendt ca. 30 forsøg nogenlunde ligeligt fordelt på de tre forsøgsrammer.

Hvis I er interesserede i en eller flere af de tre forsøgsrammer, som jo er blevet genudbudt med ansøgningsfrist 15. februar 2018, kan den vedhæftede liste over godkendte forsøg tjene til inspiration.

Se, hvem der deltager her:

→ Deltagere i forsøg 1 – 3