På forsogifolkekirken.dk er der korte og pædagogiske beskrivelser af forsøgsrammerne, eksempler på udfyldte forsøgsskabeloner, som er lige til at tage ned fra hylden, en beskrivelse af mulighederne for facilitering, en samtaleguide og meget, meget mere!

Forsøgsrammerne er som udgangspunkt ret brede, således at man har mulighed for at ”stykke” det forsøg sammen, som passer lige præcis til egne ønsker og behov!

Læg især mærke til, at der til nogle forsøgsrammer er udarbejdet eksempler på udfyldte forsøgsskabeloner, som er klar til drøftelse og afstemning i menighedsrådet. Dem kan man også tilpasse, som det passer – blot det er inden for forsøgsrammernes retningslinjer.

 Nye forsøgsrammer

Der udbydes tre nye forsøgsrammer:

  1. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver og ansvaret herfor (kompetencen) hos biskoppen/stiftsøvrigheden
  2. Forsøgsramme vedr. fælles udvalg med beslutningskompetence på tværs af menighedsråd
  3. Forsøgsramme vedr. samarbejde mellem kontaktpersoner på tværs af menighedsråd

Nogle af de kendte forsøgsrammer bliver genudbudt

Det betyder, at man både i 2018 og i 2019 kan søge om at deltage i forsøg med:

  1. Forsøgsramme vedr. samarbejde mellem menighedsråd om fælles bygningsadministration og – vedligeholdelse om udlicitering af hele eller dele af opgaven til ekstern leverandør.
  2. Forsøgsramme vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og –vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget.
  3. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget.

I 2018 kan man også søge om at deltage i forsøg med:

  1. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde – Fra roller til ansvar og opgaver.
  2. Forsøgsramme vedr. fælles kontaktperson for flere menighedsråds personale.

Forsøgsramme 4, 5 og 6

Disse forsøg giver  mulighed for at placere opgaver vedrørende bygninger, personale og økonomi ved en ekstern leverandør eller hos provstiudvalget. Man kan  vælge specifikke opgaver ud, fx alle opgaver vedr. præsteboligen eller en bestemt personalegruppe.

Der er 2 muligheder for at deltage i disse forsøg. Man kan enten starte forsøget 1. januar 2019 eller 1. januar 2020.

Starter forsøget 1. januar 2019 er ansøgningsfristen 1. juni 2018. Forsøget løber således fra den 1. januar 2019 til udgangen af december 2020. Herefter er der mulighed for 1 års forlængelse frem til udgangen af december 2021. Derudover er der mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til udgangen af december 2022.

Hvis forsøget skal starte 1. januar 2020 er ansøgningsfristen 1. juni 2019. Forsøget løber således fra den 1. januar 2020 – udgangen af december 2021. Der er ikke mulighed for forlængelse, men fortsat mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til udgangen af december 2022.

Forsøgsramme 7 og 8

Forsøgsramme 7 og 8 vedrører nye måder at organisere det interne arbejde i menighedsrådene på.

Forsøgsramme 7 vedr. ny organisering af menighedsrådet giver forskellige muligheder for at organisere sig anderledes (ikke bundet af de traditionelle roller), så måden at arbejde på i rådet kommer til at svare til den praktiske virkelighed i sognet.

Forsøgsramme 8 vedr. fælles kontaktperson giver mulighed for, at en gruppe af menighedsråd kan gå sammen om en fælles kontaktperson, der varetager ledelsesopgaverne på vegne af alle menighedsrådene. Det betyder, at de øvrige råd ikke behøver at vælge en kontaktperson.

Fristen for at søge om at deltage i forsøgene er 15. august 2018. Forsøgene løber således fra den 2. december 2018 til 28. november 2020. Herefter er der mulighed for 1 års forlængelse frem til den 27. november 2021. Derudover er der mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til den 26. november 2022.

Forsøgsramme 9

Forsøgsramme 9 giver mulighed for at placere opgaver, fx vedr. bygninger, personale og økonomi hos biskoppen eller stiftsøvrigheden. Ligesom i forsøgsrammerne 5 og 6, hvor opgaver placeres hos provstiudvalget, kan man i dette forsøg ”plukke” bestemte opgaver ud.

Der er 2 muligheder for at deltage i dette forsøg. Man kan enten starte forsøget 1. januar 2019 eller 1. januar 2020.

Hvis forsøget skal starte 1. januar 2019 er ansøgningsfristen 1. juni 2018. Forsøget løber således fra den 1. januar 2019 til udgangen af december 2020. Herefter er der mulighed for 1 års forlængelse frem til udgangen af december 2021. Derudover er der mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til udgangen af december 2022.

Hvis forsøget skal starte 1. januar 2020 er ansøgningsfristen 1. juni 2019. Forsøget løber således fra den 1. januar 2020 til udgangen af december 2021. Der er ikke mulighed for forlængelse, men fortsat mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til udgangen af december 2022.

Forsøgsramme 10 og 11

Forsøgsrammer 10. og 11. handler ligesom forsøgsramme 7 og 8 om nye måder at løse opgaver på i menighedsrådene. Det særlige ved forsøgsramme 10 og 11 er, at de giver mulighed for at løse opgaver i samarbejde med andre menighedsråd.

Forsøgsramme 10 giver  mulighed for at nedsætte en fælles udvalg, fx et personale-, bygnings- og/eller økonomiudvalg, som så varetager de pågældende opgaver for alle de deltagende menighedsråd, og som også har kompetence til at træffe beslutninger på de deltagende menighedsråds vegne.

Forsøgsramme 11 giver mulighed for på tværs af menighedsråd at skabe et samarbejde mellem kontaktpersoner. Kontaktpersonerne varetager tilsammen deres opgaver på vegne af de menighedsråd, der deltager – eventuelt ved en fordeling af opgaverne imellem sig.

Der er 2 muligheder for at deltage i disse forsøg. Man kan enten starte forsøget 2. december 2018 eller 1. december 2019.

Hvis forsøget skal starte 2. december 2018 er ansøgningsfristen 15. august 2018. Forsøget løber således fra den 2. december 2018 til 28. november 2020. Herefter er der mulighed for 1 års forlængelse frem til den 27. november 2021. Derudover er der mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til den 26. november 2022.

Hvis forsøget skal starte 1. december 2019 er ansøgningsfristen 15. august 2019. Forsøget løber således fra den 1. december 2019 til 27. november 2021. Der er ikke mulighed for forlængelse, men fortsat mulighed for 1 års udfasningsforløb frem til den 26. november 2022.

Rigtig god fornøjelse!