Muligheder for forsøg i folkekirken

 

På forsogifolkekirken.dk er der korte og pædagogiske beskrivelser af forsøgsvilkårerne, eksempler på udfyldte forsøgsansøgninger, som er lige til at tage ned fra hylden, en beskrivelse af mulighederne for facilitering, en samtaleguide og meget, meget mere.

I 2019 kan man ansøge om at deltage i 10 forskellige forsøg.

Forsøgsvilkårene er som udgangspunkt ret brede, således at man har mulighed for at ”stykke” det forsøg sammen, som passer lige præcis til egne ønsker og behov.

Læg især mærke til, at der til nogle forsøgsvilkår er udarbejdet eksempler på udfyldte forsøgsansøgninger, som er klar til drøftelse og afstemning i menighedsrådet. Dem kan man også tilpasse, som det passer – blot det er inden for forsøgsvilkårenes retningslinjer.

 De 10 forsøg

Forsøgene skal gøre det lettere for menighedsrådene at samarbejde, flytte opgaver og kompetencer og tilpasse organisationen til sognets virkelighed.

  • Forsøg vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen
  • Forsøg vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – Bevillingssamarbejde
  • Forsøg vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen
  • Forsøg vedr. samarbejde mellem menighedsråd om fælles bygningsadministration og – vedligeholdelse om udlicitering af hele eller dele af opgaven til ekstern leverandør.
  • Forsøg vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og –vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget.
  • Forsøg vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget.
  • Forsøg vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde – Fra roller til ansvar og opgaver.
  •  Forsøg vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver og ansvaret herfor (kompetencen) hos biskoppen/stiftsøvrigheden
  • Forsøg vedr. fælles udvalg med beslutningskompetence på tværs af menighedsråd
  • Forsøg vedr. samarbejde mellem kontaktpersoner på tværs af menighedsråd

Ansøgningsfristen for forsøg 1-6 og forsøg 9 er 1. juni 2019.
Ansøgningsfristen for forsøg 7,10 og 11 er 15. september 2019.

Rigtig god fornøjelse!