Om forsøgene

Menighedsrådene er en del af den offentlige forvaltning og derfor underlagt en omfattende lovgivning, som det kan være svært at sætte sig ind i. Menighedsråd såvel som menighedsrådsmedlemmer har også forskellige interesser i forhold til menighedsrådets mange opgaver, ligesom der er stor forskel på, hvilke opgaver rådets medlemmer synes er lette at løfte, og hvilke der er svære.

Derfor har Kirkeministeriet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, stifterne og Danmarks Provsteforening siden 2014 arbejdet på at udrede, hvordan rammerne for menighedsrådenes opgaveløsning og organisering kan forenkles, afbureaukratiseres og gøres mere fleksible, således at menighedsråd får mulighed for at organisere sig individuelt – menighedsrådene skal have mulighed for at være “Menighedsråd på deres måde”.

Formålet med forsøgene er bl.a. at give menighedsrådene mulighed for at skabe den – for dem hver især – rette balance mellem de administrative og kirkelige opgaver, hvad enten det sker ved en ny intern organisering af opgaver i menighedsråd eller ved en ny organisering af opgaver eksternt via udlicitering af opgaver til ekstern leverandør, i samarbejde med andre menighedsråd eller ved placering af opgaver og kompetencer hos en anden kirkelig myndighed.

Informationsmøder

I efteråret 2017 blev der afholdt stiftsvise informationsmøder om forsøgsmulighederne. Hent de to powerpoint-præsentationerne, der blev gennemgået på møderne, her:

Menighedsråd på jeres måde

Forsøgene udspringer af projektet ”Menighedsråd på jeres måde”, der blev igangsat i maj 2014. Der blev i denne forbindelse nedsat en styregruppe, som faciliterede projektet. Styregruppen bestod af repræsentanter for Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Danmarks Provsteforening og stiftskontorcheferne.

Loven blev vedtaget af Folketinget d. 9. maj og træder i kraft d. 17. maj 2017. Find loven på Retsinformation:

→ Lov om forsøg i folkekirken

Godkendte forsøg

Kirkeministeriet har godkendt følgende forsøg:

Deltagere i forsøg 1 – 3

Deltagere i forsøg 7

Om vejledningen

Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd står bag http://www.forsogifolkekirken.dk.